Onderzoeksteam


De HIP-studie is een initiatief vanuit Sanquin en het Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Ons primaire onderzoeksteam bestaat uit:

Prof. dr. Dick Oepkes, gynaecoloog, afdeling verloskunde LUMC
Mw. prof. dr. C. Ellen van der Schoot, arts en manager Experimentele Immunohematologie Sanquin
Mw. prof. dr. Masja de Haas, arts en manager Immunohematologische Diagnostiek Sanquin
Drs Dian Winkelhorst, arts-onderzoeker Sanquin / LUMC
Drs T.W. de Vos, arts-onderzoeker Sanquin / LUMC


Daarnaast gaat heel veel dank uit naar alle verloskundig hulpverleners. Zonder de inzet van deze verloskundigen, gynaecologen, verloskundig actief huisartsen, (polikliniek) assistentes en laboratoria was dit onderzoek nooit mogelijk geweest.


Ook zou de uitvoering van de HIP-studie niet mogelijk zijn zonder de zeer prettige samenwerking en praktische uitvoering door:

Drs Leendert Porcelijn, transfusiearts, hoofd laboratorium trombocyten leukocytenserologie, Sanquin
Elly Huiskes, teamleider laboratorium trombocyten leukocytenserologie, Sanquin
Laboratoriummedewerkers: Eva Muizelaar, Suzanne Hofstede, Gonda Oldert , Laura Ondewater, Ilona Comijs, Marrie Dirks, Tarja Kochx


Daarnaast zijn er vele betrokken geweest bij de opzet en uitvoering van dit onderzoek. Veel dank gaat ook uit naar:

Joke Koelewijn, verloskundige-onderzoeker Sanquin
Marije Kamphuis, gynaecoloog OLVG
Programmacommissie PSIE, RIVM