logo-fonds-gg-liggend

Nieuwsbrief 5 – januari 2020


Ons studieteam hoopt dat alle deelnemende zorgverleners, samenwerkingspartners en zwangere vrouwen een goede start hebben gehad van het nieuwe jaar. In 2020 staat er veel te gebeuren wat betreft de HIP studie. In deze nieuwsbrief brengen wij u hiervan graag op de hoogte.


Looptijd studie

Zoals u in de vorige nieuwsbrief al kon lezen, zal de HIP studie tot 1 april 2020 nieuwe zwangeren includeren. Dit betekent dat u tot en met 31 maart toestemmingsgegevens kunt doorgeven aan ons. We kunnen elke inclusie nog erg goed gebruiken en hopen dan ook dat u met ons de eindsprint wil inzetten om ook in deze laatste paar maanden het inclusieaantal hoog te houden.


Data verzameling

Vanaf 1 augustus 2020 zullen we  van start gaan met het verzamelen van de data van alle vrouwen die deel hebben genomen aan de HIP studie. Van 5% van de vrouwen die deel hebben genomen aan de studie vragen we de klinische gegevens op. Per praktijk zal een lijst worden opgesteld van de zwangeren waarvan wij data willen opvragen. Met de lijst zullen wij een instructie meesturen waarin u kunt lezen hoe u de klinische gegevens veilig aan ons kunt doorgeven. Uiteraard zijn wij bereikbaar en beschikbaar voor hulp bij deze klus!


 


Persoonlijk woord van dank

Van Middelburg tot Akkrum nemen er verloskundigen, gynaecologen, verpleegkundig specialisten, onderzoeksverpleegkundigen en andere zorgverleners deel aan de HIP studie. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe blij wij zijn met uw steun voor onze studie en hoe belangrijk uw bijdrage is. In het najaar van 2019 hebben we ons best gedaan om iedere praktijk telefonisch te benaderen om voor een persoonlijk woord van dank. We hopen dat uw collega’s deze woorden van dank hebben doorgegeven!

logo-fonds-gg-liggend

Nieuwsbrief 4 – juli 2019


De HIP-studie loopt inmiddels ruim 2 jaar. In deze nieuwsbrief vertellen we u meer over de looptijd en voortgang van de studie, delen we graag de eerste studieresultaten en brengen wij u op de hoogte van het laatste nieuws.


Looptijd studie

Er wordt ons vaak gevraagd hoe lang de HIP-studie nog zal lopen. Vorige maand is besloten om de HIP studie te continueren tot 1 april 2020. Uiteraard wordt de einddatum te zijner tijd nog bevestigd. Vanaf 1 augustus 2020 zullen we  van start gaan met het verzamelen van de data van alle vrouwen die deel hebben genomen aan de HIP studie.


Nieuws

Dian Winkelhorst, is bevallen van een gezonde zoon en heeft zich inmiddels weer bij ons team gevoegd. Dit najaar zal zij haar HIP studie deel afronden met een proefschrift en start zij met de opleiding tot gynaecoloog. Het gehele onderzoekteam wenst haar uiteraard heel veel geluk en succes toe. Thijs de Vos is als arts onderzoeker sinds eind 2018 betrokken bij de studie en zal de studie voortzetten.


Oproep

Neemt uw praktijk nog geen deel aan de HIP-studie? Dit kan nog steeds! Wij komen graag bij u langs om de studie persoonlijk toe te lichten. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via e-mail: info@HIPstudie.nl


Tot slot

We willen graag van de gelegenheid gebruiken om u als deelnemende praktijk, laboratorium, ziekenhuis, collega of andere samenwerkingspartner heel hartelijk te bedanken voor alle inzet tot nu toe. We hopen dat we ook de komende tijd weer op uw inzet rekenen.

 

 

logo-fonds-gg-liggend

Nieuwsbrief 3 – december 2018


Maart 2017 is de HIP-studie van start gegaan in Nederland en inmiddels zijn we al ruim 1,5 jaar onderweg. We willen jullie hartelijk bedanken voor jullie inzet. Zonder jullie voorlichting en medewerking is de uitvoering van de HIP studie immers niet mogelijk. Het doel van de HIP-studie is het verbeteren van de zorg rondom zwangeren die antistoffen aanmaken tegen bloedplaatjes, bijvoorbeeld door een eventuele antistofscreening, zodat in de toekomst mogelijk ernstige complicaties door FNAIT kunnen worden voorkomen.


Nieuws

Graag willen we een nieuw lid van ons onderzoeksteam aan jullie voorstellen: Thijs de Vos. Hij zal arts-onderzoeker Dian Winkelhorst vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Thijs heeft na zijn artsexamen als arts-assistent op de afdeling neonatologie gewerkt en de problematiek van antistoffen tegen bloedplaatjes ook vanuit die rol meegemaakt. Thijs zal samen met Berbara in de komende fase van de studie alle gegevens verzamelen en verwerken.


Looptijd studie

Op dit moment zijn er al meer dan 80.000 vrouwen getypeerd voor HPA-1a. Er wordt ons vaak gevraagd hoe lang de HIP-studie nog zal lopen. Het blijft moeilijk om hier een antwoord op te geven.  Naar schatting hebben we over 1,5 jaar voldoende gegevens verzameld om antwoord te kunnen geven op onze onderzoeksvraag. Dit betekent dat de HIP-studie dus in elk geval nog tot het voorjaar 2020 zal lopen.


Data verzameling

Inmiddels is ruim 70% van de klinische gegevens van het eerste jaar van de HIP studie ingevoerd in onze database. Dank hiervoor! Als u ondersteuning wilt bij het invoeren van de gegevens kunt u ons altijd benaderen. Dit kan via info@hipstudie.nl of telefonisch via 071-5296801. Op onze beurt zullen wij contact opnemen met de praktijken waarvan we nog enkele klinische gegevens missen.


Uniek

De HIP-studie is uniek in de wereld: niet eerder is er op nationaal niveau een screeningsstudie verricht naar het natuurlijk beloop van FNAIT.  Zowel op nationaal als op internationaal wordt daarom met belangstelling uitgekeken naar de resultaten.


Oproep

Neemt uw praktijk nog niet deel aan de HIP-studie? Dit kan nog steeds! U levert er een grote bijdrage mee! Mocht u als praktijk al mee doen en wilt u andere collega’s enthousiasmeren, dan zijn we daar natuurlijk erg blij mee! Wij zijn altijd bereid om langs te komen voor uitleg of om een presentatie te geven. Mailt u dan naar: info@HIPstudie.nl.


Tot slot

We willen graag van de gelegenheid gebruiken om alle patiënten, deelnemende praktijken, laboratoria, ziekenhuizen, collega’s of andere samenwerkingspartners heel hartelijk te danken voor al uw inzet tot nu toe. We hopen dat we ook in 2019 weer op hen mogen rekenen en we u over 1,5 jaar de studie uitkomsten mogen komen vertellen. .

http://tracking.sanquin.nl/images/hip-study.gif?pomiv=EAAMQABh26WAxfggsQjU&hashcode=142b6d3ecf1b85333d3711ba82de7ff1

logo-fonds-gg-liggend

Voorlichtingsbijeenkomst

05-12-2016   In januari en februari 2017 organiseert Sanquin 6 voorlichtingsbijeenkomsten met als onderwerp “Bloedgroepantistoffen in de zwangerschap: meer dan Rhesus alleen…”.
Alle verloskundig hulpverleners zijn welkom om zich gratis hiervoor aan te melden. Accreditatie bij de NVOG/KNOV/NVKC is aangevraagd. Meer informatie hierove- op onze Events pagina.