Nieuwsbrief 3 – december 2018


Maart 2017 is de HIP-studie van start gegaan in Nederland en inmiddels zijn we al ruim 1,5 jaar onderweg. We willen jullie hartelijk bedanken voor jullie inzet. Zonder jullie voorlichting en medewerking is de uitvoering van de HIP studie immers niet mogelijk. Het doel van de HIP-studie is het verbeteren van de zorg rondom zwangeren die antistoffen aanmaken tegen bloedplaatjes, bijvoorbeeld door een eventuele antistofscreening, zodat in de toekomst mogelijk ernstige complicaties door FNAIT kunnen worden voorkomen.


Nieuws

Graag willen we een nieuw lid van ons onderzoeksteam aan jullie voorstellen: Thijs de Vos. Hij zal arts-onderzoeker Dian Winkelhorst vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Thijs heeft na zijn artsexamen als arts-assistent op de afdeling neonatologie gewerkt en de problematiek van antistoffen tegen bloedplaatjes ook vanuit die rol meegemaakt. Thijs zal samen met Berbara in de komende fase van de studie alle gegevens verzamelen en verwerken.


Looptijd studie

Op dit moment zijn er al meer dan 80.000 vrouwen getypeerd voor HPA-1a. Er wordt ons vaak gevraagd hoe lang de HIP-studie nog zal lopen. Het blijft moeilijk om hier een antwoord op te geven.  Naar schatting hebben we over 1,5 jaar voldoende gegevens verzameld om antwoord te kunnen geven op onze onderzoeksvraag. Dit betekent dat de HIP-studie dus in elk geval nog tot het voorjaar 2020 zal lopen.


Data verzameling

Inmiddels is ruim 70% van de klinische gegevens van het eerste jaar van de HIP studie ingevoerd in onze database. Dank hiervoor! Als u ondersteuning wilt bij het invoeren van de gegevens kunt u ons altijd benaderen. Dit kan via info@hipstudie.nl of telefonisch via 071-5296801. Op onze beurt zullen wij contact opnemen met de praktijken waarvan we nog enkele klinische gegevens missen.


Uniek

De HIP-studie is uniek in de wereld: niet eerder is er op nationaal niveau een screeningsstudie verricht naar het natuurlijk beloop van FNAIT.  Zowel op nationaal als op internationaal wordt daarom met belangstelling uitgekeken naar de resultaten.


Oproep

Neemt uw praktijk nog niet deel aan de HIP-studie? Dit kan nog steeds! U levert er een grote bijdrage mee! Mocht u als praktijk al mee doen en wilt u andere collega’s enthousiasmeren, dan zijn we daar natuurlijk erg blij mee! Wij zijn altijd bereid om langs te komen voor uitleg of om een presentatie te geven. Mailt u dan naar: info@HIPstudie.nl.


Tot slot

We willen graag van de gelegenheid gebruiken om alle patiënten, deelnemende praktijken, laboratoria, ziekenhuizen, collega’s of andere samenwerkingspartners heel hartelijk te danken voor al uw inzet tot nu toe. We hopen dat we ook in 2019 weer op hen mogen rekenen en we u over 1,5 jaar de studie uitkomsten mogen komen vertellen. .

http://tracking.sanquin.nl/images/hip-study.gif?pomiv=EAAMQABh26WAxfggsQjU&hashcode=142b6d3ecf1b85333d3711ba82de7ff1

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn